نمک آبرود

 

 

مجتمع تفریحى نمک آبرود:

تلکابین ، سورتمه ، شهر بازى ، زیپ لاین ، ساحل متل قو ، جت اسکى ، قایق سوارى ، موج سوارى ، آشکده کندوان ، خرید سوغات از مرزن آباد

قیمت: ۲۰۰۰۰۰ تومان

مدت: ….. روزه

خدمات تور:

رزرو تور: