اصفهان

 

 

گشت های تور اصفهان:
۱-بازدید از چهلستون در تور اصفهان
۲-میدان نقش جهان تور اصفهان
۳-عالی قاپو در تور اصفهان
۴-مسجد امام اصفهان در تور اصفهان
۵-مسجد شیخ لطف الله
۶-بازار قیصریه تور اصفهان
گشت های آپشنال تور اصفهان:
۱-کلیسای وانک
۲-منار جنبان
۳-آتشگاه
۴-پل خواجو
۵-سی و سه پل
۶- جلفا گردی

قیمت: ۴۰۰۰۰۰ تومان

مدت: ۱ روزه

خدمات تور: