لحظه لحظه زندگی انسان سرشار از خاطرات تلخ و شیرین است. خاطراتی که زندگی ما را تشکیل می دهند و گاهی تا آخرین لحظه عمر نیز باعث شادی یا رنجش خاطرمان می شوند. خاطره سازترین وقایعی که در زندگی رخ می دهند، بیشتر در زمان های خاصی صورت می گیرند. فرصت ها نیز مانند ابرها در حرکتند و تکرارناپذیرند. به سادگی می توان ادعا کرد که یکی از زیباترین و خاطره سازترین مقاطع زمانی، سفرهایی است که هر کس در طول عمر خویش انجام می دهد.چه سفرهای کوتاه و داخل شهری و چه سفرهای طولانی و بلند مدت

اهمیت سفر
از اموری که حرکت انسان به سوی رشد و بالندگی را کند و یا حتی متوقف می کند، خستگی های ناشی از روزمرگی و یکنواختی زندگی است. استرس ها و ناآرامی های عصبی و به ویژه افسردگی در دنیای امروز گریبان گیر همه شده است؛ دنیایی که صنعت و پیشرفت های صنعتی، انسان و هویت انسانی او را کم رنگ می کند و خستگی های روحی و جسمی از هر طرف به او فشار می آورند. بهترین و مؤثرترین داروی پیش گیری و درمان، مسافرت است. فوایدی که در مسافرت و گردش نهفته است، اهمیت آن را روشن می کند

اهمیت سفر کردن در سلامت روان
کلمه سفر ممکن است در فرهنگ های مختلف، معنا و مفهوم متفاوتی داشته باشد. اما هر کدام از این تعاریف یک هدف را دنبال می کنند و آن هم دست یابی به یک حس خوب و آرامشی دوست داشتنی و نیز رها شدن از تشنج ها و خستگی های روزمره زندگی برای یک مدت مشخص است. سفر کردن به انسان فرصت رها شدن از مشکلات و دغدغه های فکری را می دهد و باعث می شود خستگی های کاری و آشوب هایی که هر روز با آن ها مواجه می شود را برای مدت کوتاهی فراموش کند. این واژه ی پر اهمیت، در میان بسیاری از خانواده های ایرانی نهادینه نشده و شاید به سبب ندانستن اهمیت سفر در سلامت روان است که جامعه روز به روز به سمت افسردگی کشیده می شود.

مهم ترین تأثیرات سفر در سلامت روان از دیدگاه پزشکان
پزشکان معتقدند بسیاری از اختلالات و بیماری ها، ریشه در اعصاب و روان انسان ها دارند. در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، استرس ها و نا آرامی ها گریبان همه را گرفته است. تنش ها و خستگی های جسمی، از هر سو به هر کدام از ما فشار می آورد. بنابراین نیاز است انسان با سفر کردن، بهترین و موثر ترین درمان را در جهت بهبود روح و روان خود انتخاب کند. مهم ترین تاثیرات سفر در سلامت روان فرد، تأمین نیازهای روان از طریق دستیابی به نشاط و آرامش فکری است.

از مهم ترین تاثیرات سفر در سلامت روان می توان به:

کاهش استرس ها و دغدغه های فکری
کاهش تنش های روحی و روانی
خارج شدن انسان از حالت های روزمرگی زندگی و رفتن به سوی نشاط و شادابی
دستیابی به تنوع دیداری و شنیداری و همچنین تعالی روابط اجتماعی
دستیابی به تجربه های مختلف و متنوع زندگی
افزایش حس صمیمیت و روابط دوستانه میان فرد و جامعه
تحکیم بنیان خانواده
دست یافتن به حس روحیه ی جمعی و حس مشترک گروهی